Bliža se čas izdelave letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi opozorili na  posebnosti, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi letnega poročila in  obračuna davka od dohodkov pr

OBRAČUN  DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2016 PO OBRAZCU IN OSTALA VPRAŠANJA V ZVEZI Z ZAKLJUČNIMI RAČUNI

 

Bliža se čas izdelave letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi preko STROKOVNE DELAVNICE opozorili na posebnosti in novosti pri izdelavi računovodskih izkazov (prvič z upoštevanjem sprememb ZGD-1 in SRS 2016) in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.