SQ

Smo že v času izdelave zaključnih računov zato Vas bomo v okviru STROKOVNE DELAVNICE opozorili na posebnosti in novosti pri izdelavi  obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017, in sicer po posameznih postavkah obrazca »Obračun davka od d

Bliža se čas izdelave letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas radi opozorili na  posebnosti, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi letnega poročila in  obračuna davka od dohodkov pr